Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) trong game LOL

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) trong game liên minh huyền thoại LOL (League Of Legends) với chất lượng hình ảnh full hd. Sinh ra trong một gia đình quý tộc lâu đời đã tồn tại từ thời những bức tường đầu tiên được dựng lên quanh Noxus, định mệnh của Jericho Swain là một cuộc sống đầy những đặc quyền. Các gia tộc đóng vai trò chủ chốt trên con đường nắm quyền của Boram Darkwill, những người luôn quả quyết rằng di sản đầy tự hào của họ là sức mạnh lớn lao nhất của quốc gia.

Tuy nhiên, nhiều kẻ mong mỏi có ảnh hưởng lớn hơn và đã âm mưu chống đối Darkwill trong một hội kín được tập hợp bởi chỉ một biểu tượng hoa hồng đen. Phát hiện ra ý đồ này, Swain đích thân xử tử những tội đồ có ảnh hưởng nhất, trong đó có chính cha mẹ mình. Lời đồn của họ về một “người phụ nữ nhợt nhạt” đã cảnh báo hắn mối nguy hiểm với Noxus, thứ hắn coi trọng hơn gia tộc hay họ hàng.

Xem thêmTop 40 hình nền nữ tướng Soraka (Tinh Nữ) trong game LOL full hd

Dưới đây là những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) trong game LOL:

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 1

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 2

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số  3

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số  4

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số  5

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số  6

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số  7

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 8

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 9

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 10

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 11

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 12

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 13

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 14

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 15

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 16

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 17

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 18

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 19

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 20

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 21

Tuyển tập những hình nền tướng Swain (Nguyên Soái Noxus) full hd số 22

Sưu tầm

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.