Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL full hd

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong game liên minh huyền thoại LOL (League Of Legends) với chất lượng hình ảnh full hd. Lớn lên giữa rừng già, Nidalee là một thợ săn bậc thầy có thể biến hình thành một chú báo dữ tợn. Nửa người nửa thú, cô quyết liệt bảo vệ lãnh thổ khỏi bất kỳ kẻ xâm phạm nào, với những cạm bẫy thiết lập tinh vi và mũi lao sắc bén. Cô làm con mồi tàn phế trước khi lao thẳng vào chúng trong dạng báo—chỉ vài kẻ sống sót để kể câu chuyện về một phụ nữ hoang dã với bản năng sắc bén, và móng vuốt còn sắc bén hơn…

Xem thêmTop 20 hình nền tướng Ngộ Không (Hầu Vương) trong LOL full hd

Dưới đây là top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL full hd:

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 1

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 2

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 3

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 3

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 4

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 5

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 6

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 7

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 8

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 7

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 8

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 9

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 10

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 11

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 12

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 13

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 14

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 15

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 16

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 17

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 18

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 19

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 20

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 21

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 22

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 23

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 24

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 25

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 26

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 27

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 28

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 29

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 30

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 31

Top 40 hình nền tướng Nidalee (Nữ Thợ Săn Hóa Thú) trong LOL số 32

 

Sưu Tầm

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.