Status Đừng xem tình yêu như trò đùa, anh sẽ không bao giờ hạnh phúc

Status Đừng xem tình yêu như trò đùa, anh sẽ không bao giờ hạnh phúc

Status Đừng xem tình yêu như trò đùa, anh sẽ không bao giờ được hạnh phúc là lời tuyên bố đanh thép cho những kẻ coi thường, chuyên đùa giỡn với tình cảm của người khác. Cứ như vậy đi,...
read more