Soạn văn bài Hoán dụ siêu ngắn – Trang 82 sgk ngữ văn 6 tập 2

Bài viết hôm nay, Topchiase24h sẽ hướng dẫn soạn văn bài Hoán dụ (Trang 82 sgk ngữ văn 6 tập 2) ngắn gọn và đầy đủ nhất. Dưới đây là bài soạn văn tham khảo cho các em. 

I. Hoán dụ là gì? 

Câu 1

Các từ ngữ in đậm chỉ: 

 • Áo nâu: chỉ người nông dân
 • Áo xanh: chỉ người công nhân

Câu 2

Các từ này có mối quan hệ gần gũi, đi đôi với nhau: 

 • Áo nâu: những người nông dân sống ở nông thôn
 • Áo xanh: những người công nhân sống ở thành thị 

Câu 3 

Tác dụng của cách diễn đạt: ngắn gọn, tăng sức gọi hình, gợi cảm 

II. Các kiểu hoán dụ

Câu 1: 

– Bàn tay ta: chỉ bộ phận con người, là công cụ để lao động 

– Một, ba: chỉ số lượng 

– Đổ máu: là sự mất mát, hi sinh 

Câu 2

a. Bàn tay: quan hệ bộ phận và toàn thể.

b. Một và ba: quan hệ giữa cái cụ thể và trìu tượng 

c. Đổ máu: quan hệ dấu hiện của sự vật -sự vật 

Câu 3

Một số quan hệ để tạo ra phép hoán dụ: 

 • Lấy một bộ phận để gọi toàn thể.
 • Lấy vật chứa để gọi vật bị chứa đựng.
 • Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật.
 • Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng.

III. LUYỆN TẬP

Bài 1 

a, Phép hoán dụ mối quan hệ giữa vật chứa đựng và vật bị chứa đựng:

 • Làng xóm ta: tên của vật chứa đựng
 • Những người sống trong xóm làng đó: vật bị chứa đựng

b, Phép hoán dụ dùng mối quan hệ giữa cụ thể và trừu tượng

 • Cái cụ thể: mười năm, trăm năm
 • Cái trừu tượng: con số không xác định rõ

c, Phép hoán dụ: mối quan hệ một bộ phận với cái toàn thể

 • Áo chàm: dấu hiệu của sự vật
 • Thay cho sự vật: người Việt Bắc

d, Phép hoán dụ: mối quan hệ giữa vật chứa đựng và vật bị chứa đựng

 • Trái đất: Vật chứa đựng
 • Nhân loại: Vật bị chứa đựng

Bài 2

– Giống: đều là những biện pháp tu từ xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ giữa sự vật, hiện tượng

– Khác:

 • Ẩn dụ: Mối quan hệ giữa các sự vật tương đồng với nhau (so sánh ngầm)
 • Hoán dụ: Mối quan hệ giữa các sự vật có mối quan hệ tượng cận, gần gũi với nhau.

Bài 3 

Chép chính tả: Đêm nay Bác không ngủ (từ “Lần thứ ba thức dậy” đến “Anh thức luôn cùng Bác”)

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.