Soạn văn bài “Chuyển câu chủ động thành câu bị động” siêu ngắn

Bài viết hôm nay, Topchiase24h sẽ hướng dẫn soạn văn bài Chuyển câu chủ động thành câu bị động – Trang 57 Ngữ Văn 7 Tập 2 ngắn gọn và đầy đủ nhất. Dưới đây là bài soạn văn tham khảo cho các em.

I. Câu chủ động và câu bị động

Câu 1

Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau

a. Mọi người yêu mến em.

  • CN: Mọi người
  • VN: yêu mến em.

b. Em được mọi người yêu mến.

  • CN: Em
  • VN: được mọi người yêu mến.

Câu 2

Ý nghĩa của chủ ngữ:

  • Chủ ngữ ở câu a thực hiện hành động yêu mến đối tượng em
  • Chủ ngữ ở câu b là đối tượng nhận được sự yêu mến của mọi người

II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

1. Chọn câu b: Em được mọi người yêu mến.

2. Chọn cách viết trên là vì nó tạo liên kết câu

III. Luyện tập 

Câu bị động:

  • Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
  • Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ.
  • Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

=> Tác giả chọn cách viết như vậy là để tránh lặp lại kiểu câu dùng trước đó, đồng thời để đảm bảo sự liên kết.

Nguồn: Tổng hợp

>> Xem thêm: Soạn văn bài ” Đức tính giản dị của Bác Hồ” ngắn gọn

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.