Danh sách đề thi và đáp án chính thức kỳ thi THPT 2020 và các năm trước

Topchiase24h xin tổng hợp và gửi tới các bạn danh sách bộ đề thi các môn và đáp án chính thức kỳ thi THPT 2020 và các năm trước của Bộ GD & ĐT.

Mời các em tham khảo và rèn luyện để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tới.

1. Danh sách bộ đề thi và đáp án chính thức kỳ thi THPT năm 2020

Đề thi:

 • Đề thi chính thức môn Văn kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020;
 • Đề thi chính thức môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đề thi chính thức môn Vật Lý kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đề thi chính thức môn Hóa Học kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đề thi chính thức môn Sinh Học kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đề thi chính thức môn Địa Lý kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đề thi chính thức môn Lịch Sử kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đề thi chính thức môn GDCD kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đề thi chính thức môn Tiếng Anh kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đề thi chính thức môn Tiếng Trung kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đề thi chính thức môn Tiếng Nhật kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề.

Đáp án:

 • Đáp án chính thức môn Văn kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020;
 • Đáp án chính thức môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đáp án chính thức môn Vật Lý kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề ;
 • Đáp án chính thức môn Hóa Học kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đáp án chính thức môn Sinh Học kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đáp án chính thức môn Địa Lý kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề ;
 • Đáp án chính thức môn Lịch Sử kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đáp án chính thức môn GDCD kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đáp án chính thức môn Tiếng Anh kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đáp án chính thức môn Tiếng Trung kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đáp án chính thức môn Tiếng Nhật kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đáp án chính thức môn Tiếng Pháp kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đáp án chính thức môn Tiếng Nga kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;
 • Đáp án chính thức môn Tiếng Đức kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 tất cả mã đề;

2. Danh sách bộ đề thi và đáp án chính thức kỳ thi THPT năm 2019

 • Đề thi chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2019
 • Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2019

3. Danh sách bộ đề thi và đáp án chính thức kỳ thi THPT năm 2018

 • Đề thi chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018
 • Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018

4. Danh sách bộ đề thi và đáp án chính thức kỳ thi THPT năm 2017

 • Đề thi chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2017
 • Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2017

5. Danh sách bộ đề thi và đáp án chính thức kỳ thi THPT năm 2016

 • Đề thi chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2016
 • Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2016

6. Danh sách bộ đề thi và đáp án chính thức kỳ thi THPT năm 2015

 • Đề thi chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2015
 • Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2015

7. Danh sách bộ đề thi và đáp án chính thức kỳ thi THPT năm 2014

 • Đề thi chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2014
 • Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2014

8. Danh sách bộ đề thi và đáp án chính thức kỳ thi THPT năm 2013

Dữ liệu đang được cập nhật….

Xem thêm: Tổng hợp đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2021 của Bộ GD&ĐT

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.