Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn sinh 2021 trường THPT Thuận Thành 1

Topchiase24h xin gửi tới bạn đọc đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh Học trường THPT Thuận Thành 1 theo cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn luyện đề chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu tới các em học sinh và quý thầy cô bộ đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh Học năm học 2021.

Đề thi thử môn Sinh 2021 lần 2 Thuận Thành 1 

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh lần 2 Thuận Thành 1 có đáp án theo chuẩn cấu trúc của Bộ GD&ĐT, có file tải về giúp các em ôn tập

Câu 1: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do một cặp alen trội lặn không hoàn toàn chi phối. Alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng và kiểu gen Aa cho hoa hồng. Phép lai nào sau đây tạo ra ở đời con chỉ 1 loại kiểu hình?

A. AA x aa .

B. Aa x aa .

C. Aa x Aa .

D. AA x Aa .

Câu 2: Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tỉ lệ giới tính thay đổi tuỳ thuộc vào từng loài, từng thời gian và điều kiện của môi trường sống.

B. Mật độ cá thể của quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, năm hoặc tuỳ theo điều kiện của môi trường sống.

C. Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, đường cong tăng trưởng của quần thể có hình chữ S.

D. Kích thước của quần thể luôn ổn định và giống nhau giữa các loài.

Câu 3: Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

A. Di nhập gen

B. Giao phối không ngẫu nhiên

C. Các yếu tố ngẫu nhiên

D. Chọn lọc tự nhiên

Câu 4: Nếu một alen đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong quá trình giảm phân thì alen đó

A. được tổ hợp với alen trội tạo ra thể đột biến

B. không bao giờ được biểu hiện ra kiểu hình

C. có thể được phát tán trong quần thể nhờ quá trình giao phối

D. bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn ra khỏi quần thể, nếu alen đó là alen gây chết

Câu 5: Người ta tiến hành nuôi cấy các hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDDEeGg thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa thành các dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, quá trình này sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần có kiểu gen khác nhau?

A. 16

B. 32

C. 5

D. 8

Câu 6: Trong quần thể, sự phân bố đồng đều có ý nghĩa:

A. Tăng khả năng khai thác nguồn số tiềm tàng trong môi trường

B. Giảm cạnh tranh giữa các cá thể

C. Giúp bảo vệ lãnh thổ cư trú

D. Tăng khả năng hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể

Câu 7: Các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên:

(1) Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện.

(2) Sử dụng tiết kiệ nguồn nước.

(3) Tăng cường trồng rừng để cung cấp đủ nhu cầu cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp.

(4) Thực hiện các biện pháp: tránh bỏ hoang đất, chống xói mòn và chống ngập mặn cho đất.

(5) Tăng cường khai thác than đá, dầu mỏ, khí đốt phục vụ cho phát triển kinh tế.

Trong các hình thức trên, có bao nhiêu hình thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đề thi thử môn Sinh 2021 lần 2 Thuận Thành 1 có đáp án trang 2
Đề thi thử môn Sinh 2021 lần 2 Thuận Thành 1 có đáp án trang 3
Đề thi thử môn Sinh 2021 lần 2 Thuận Thành 1 có đáp án trang 4
Đề thi thử môn Sinh 2021 lần 2 Thuận Thành 1 có đáp án trang 5
Đề thi thử môn Sinh 2021 lần 2 Thuận Thành 1 có đáp án trang 6

Tải đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh lần 2 Thuận Thành 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh lần 2 Thuận Thành 1

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 D 21 D 31 C
2 D 12 B 22 B 32 D
3 A 13 A 23 B 33 B
4 C 14 B 24 A 34 D
5 D 15 C 25 B 35 D
6 B 16 C 26 C 36 C
7 D 17 D 27 A 37 C
8 B 18 C 28 C 38 A
9 A 19 B 29 A 39 B
10 A 20 D 30 C 40 A

Trên đây là toàn bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 và đáp án môn Sinh của liên trường THPT Nghệ An. Đừng quên xem thêm rất nhiều đề thi của các tỉnh thành khác trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật liên tục để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *