Chính sách bảo mật của Vakatext

VakaText tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật các thông tin chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng.

 1. Phạm vi chính sách

Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin được gửi và thu thập thông qua ứng dụng VakaText. Bằng cách cài đặt, sử dụng, đăng ký hoặc truy cập ứng dụng, chúng tôi hiểu rằng bạn chấp nhật các thông tin và điều khoản trong chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, vui lòng ngừng cài đặt, sử dụng, đăng ký hoặc truy cập ứng dụng VakaText.  VakaText có quyền sửa đổi Chính sách bảo mật, vì vậy vui lòng xem lại nó thường xuyên. Việc bạn tiếp tục sử dụng ứng dụng sẽ được hiểu là bạn chấp nhận với các thay đổi đối với Chính sách này.

 1. Thông tin được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email, tên người dùng, thông tin mạng xã hội và thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký, thiết lập tài khoản, liên hệ với chúng tôi bằng e-mail hoặc khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ những Người dùng khác nếu họ chia sẻ bất kỳ Nội dung nào với bạn, gửi tin nhắn, hình ảnh và thông tin liên hệ trực tuyến. Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin. Ví dụ: tiêu chuẩn cho trình duyệt Web của bạn là tự động gửi thông tin đến mọi trang web bạn truy cập, bao gồm cả trang web của chúng tôi. Thông tin đó bao gồm địa chỉ IP trên máy tính của bạn, thời gian truy cập, loại trình duyệt và ngôn ngữ và các địa chỉ trang Web giới thiệu. Với sự cho phép của bạn (khi tải xuống hoặc trong ứng dụng), chúng tôi có thể truy cập và lưu trữ danh sách liên lạc của bạn để tìm bạn bè của bạn trên VakaText, để mời họ hoặc chia sẻ Nội dung của bạn với họ. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie để xem tính năng nào của Trang web phổ biến nhất, kiểm soát số lượng máy tính truy cập Trang web, để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và ghi nhớ sở thích của bạn. Nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không truy cập được một số tính năng hoặc dịch vụ nhất định của Trang web.

 1. Sử dụng thông tin thu thập

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập để:

 • liên lạc với bạn hoặc bên thứ ba;
 • xử lý các yêu cầu của bạn;
 • cải thiện ứng dụng của VakaText;
 • tùy chỉnh các dịch vụ và / hoặc sản phẩm chúng tôi cung cấp cho bạn;
 • hỗ trợ phát triển sản phẩm và ứng dụng của chúng tôi;
 • thực hiện các hoạt động tiếp thị;
 • cung cấp quảng cáo có liên quan; và
 • cho các mục đích khác liên quan đến kinh doanh của chúng tôi.
 1. Chia sẻ thông tin thu thập

Thông tin được thu thập thông qua ứng dụng VakaText có thể được chia sẻ với các công ty và tổ chức có liên quan đến ứng dụng của chúng tôi như các công ty cung cấp quản lý dữ liệu hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác cho chúng tôi như dịch vụ lưu trữ dữ liệu và lưu trữ web. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba để phục vụ các quảng cáo có liên quan và tiếp thị sản phẩm của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không bán thông tin của bạn. Trong mọi trường hợp, trước khi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba, chúng tôi đảm bảo họ có các chính sách và biện pháp bảo vệ dữ liệu an toàn. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin chúng tôi thu thập khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là phù hợp để:

 • tuân thủ luật pháp hiện hành (ví dụ: để đáp lại lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa);
 • ngăn chặn hoặc điều tra tội phạm, chẳng hạn như gian lận hoặc trộm danh tính;
 • thực thi Điều khoản của ứng dụng VakaText hoặc các thỏa thuận khác chi phối việc bạn sử dụng ứng dụng VakaText và / hoặc các dịch vụ của chúng tôi;
 • bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác; hoặc là
 • bảo vệ lợi ích của bạn.

Nếu chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn để đáp ứng yêu cầu pháp lý, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước trừ trường hợp chúng tôi bị cấm theo lệnh của tòa án.  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn mà không cần thông báo trước nếu chúng tôi tin rằng cần phải ngăn chặn tác hại sắp xảy đối với bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào. Thông tin của bạn và dữ liệu khác do chúng tôi thu thập có thể được chuyển sang một công ty đã mua cổ phiếu hoặc tài sản của chúng tôi, do việc bán, sáp nhập, sắp xếp lại, giải thể hoặc thanh lý. Trong trường hợp này, việc sử dụng thông tin của công ty mua lại sẽ vẫn phải tuân theo Chính sách bảo mật này.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu giữ thông tin được thu thập tùy thuộc vào loại thông tin và lý do tại sao chúng tôi thu thập thông tin đó. Trong trường hợp việc lưu giữ thông tin của bạn được kéo dài trong một thời gian dài hơn vì những lý do chúng tôi xác định bên dưới, chúng tôi sẽ mã hóa (ẩn danh) thông tin. Dữ liệu này được giữ lại cho đến khi xóa hoàn toàn. Thông tin tài khoản của bạn được giữ lại trong khi tài khoản của bạn đang hoạt động, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa nó hoặc xóa tài khoản của bạn. Trong trường hợp bạn hủy kích hoạt / xóa tài khoản của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn, một số thông tin vẫn có thể được giữ lại trong một thời gian hợp lý trong trường hợp bạn quyết định sử dụng lại ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể giữ lại một số thông tin mà chúng tôi tin rằng là cần thiết cho việc tuân thủ pháp luật và quy định, nghiên cứu và phát triển, các vấn đề kinh doanh và cải thiện ứng dụng của chúng tôi. Trong trường hợp bạn xóa thông tin của mình hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó, một số thông tin bạn đã chia sẻ thông qua ứng dụng vẫn có thể truy cập được đối với những người bạn đã chia sẻ thông tin đó. Ví dụ: nếu bạn đã chia sẻ một hình ảnh thông qua ứng dụng VakaText, hình ảnh này vẫn có thể hiển thị cho những người bạn đã chia sẻ, ngay cả khi chúng tôi xóa nó khỏi tài khoản của bạn.

 1. Kiểm soát và sửa đổi thông tin
 • Chúng tôi tôn trọng quyền kiểm soát và đưa ra lựa chọn về thông tin của bạn. Bạn có thể yêu cầu VakaText:
 • cung cấp cho bạn thông tin chúng tôi thu thập về bạn
 • chuyển thông tin của bạn sang bộ điều khiển khác mà bạn chọn có khả thi về mặt kỹ thuật
 • xóa thông tin
 • cập nhật, chỉnh sửa thông tin của bạn hoặc
 • thay đổi sở thích riêng tư của bạn bất cứ lúc nào

Yêu cầu của bạn có thể được thực hiện bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

 1. Bảo mật thông tin

Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật thông tin của bạn (bao gồm ngăn chặn mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy thông tin của bạn). Vì mục đích này, chúng tôi đã sử dụng các biện pháp bảo mật vào hệ thống của mình để bảo vệ bạn và VakaText khỏi mọi vi phạm dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm mã hóa dữ liệu của bạn khi chuyển, sửa đổi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không thể đánh bại các biện pháp bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng mật khẩu trên VakaText, bạn có trách nhiệm giữ bí mật, không chia sẻ nó với bất kỳ người nào khác. Nếu bạn tin rằng mật khẩu của bạn đã bị sử dụng sai hoặc tài khoản của bạn bị xâm phạm, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bằng cách gửi thông báo tại [email protected]

 1. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này chúng tôi sẽ đăng chính sách mới nhất lên trang web này và thay đổi ngày “Cập nhật lần cuối” ở trên. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách bảo mật này bất cứ khi nào bạn truy cập ứng dụng VakaText

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.